Badanie gleby jest bardzo często pomijanym krokiem przy projektowaniu aranżacji ogrodowych. A szkoda, bowiem wyniki takiej analizy zawierają cenne informacje, dzięki którym podejmowane decyzje np. o nawożeniu są adekwatne do konkretnych potrzeb.

Aby prawidłowo zbadać glebę, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

Wybór odpowiedniego miejsca - miejsce pobrania próbek gleby powinno być reprezentatywne dla całego ogrodu lub działki. Należy unikać miejsc, gdzie gleba była modyfikowana (np. nawożona lub stosowano w niej środki ochrony roślin). Badanie można też wykonać dla poszczególnych sekcji ogrodu. Wówczas do laboratorium dostarczamy kilka próbek.

Przygotowanie narzędzi - potrzebne będą rękawice ochronne, szpadel lub łopata, wiaderko i pojemniki na próbki. Profesjonalnie próbki pobiera się z wykorzystaniem laski Egnera. W domowych warunkach możemy posłużyć się dobrym szpadlem.

Pobranie próbki gleby - należy je pobierać z różnych miejsc, poziomów i głębokości. W przypadku małych ogrodów pobieramy próbki z co najmniej 10 miejsc, a w przypadku większych działek - z co najmniej 20 miejsc. W celu wykonania podstawowej analizy pobieramy ziemię z warstwy o głębokości 20 cm.

Przygotowanie próbki – po pobraniu próbek należy dokładnie wymieszać je w wiaderku i usunąć wszelkie zanieczyszczenia (np. kamienie, korzenie). Po tym należy przenieść ok. 0,5 kg -1 kg gleby np. do kartonowego pudełka, oznaczając je etykietą z nadanym oznaczeniem i datą jej pobrania.

Laboratorium - do stacji chemiczno-rolniczej najlepiej dostarczyć materiał świeży, lub, jeśli to jest możliwe, uprzednio wysuszony w temperaturze pokojowej. Próbkę można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą/kurierem załączając dokument zlecenia badania.

Koszt badania gleby w podstawowym zakresie (pH, fosfor, potas, magnez) to kilkanaście złotych od każdej dostarczonej próbki.

Adresy Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych znajdziesz na stronie:
https://schr.gov.pl/index.php?c=page&id=31

Po uzyskaniu wyników analizy można dopasować odpowiedni nawóz oraz rośliny, które będą właściwe dla danego terenu. Warto pamiętać, że badanie gleby powinno być wykonywane co kilka lat, aby sprawdzić, czy skład gleby się nie zmienił, a dobór nawozów jest odpowiedni.